Sa Gilid

sa gilid

 Hindi ito ang kinagisnan ko.

Minsan ko ring naramdaman
ang paghalik ng malambot na kumot sa aking binti,
ang pagyakap sa akin ng kulambo tuwing gabi,
ang mga unang sa ulo ko’y bumabati—
isang kamang naghihintay sa’king umuwi.

Ngayon, ito ang buhay ko.
Sa isang gilid, ako’y nananahimik.
Maghapong nakaupo’t nakatitig sa kawalan.
Sa gabi’y natutulog, upang gutom ay malimutan.

Sa isang tahanang payak,
pinanonood ko ang pagpadyak
ng mga paang tila ugat sa pedal,
lulan ang isang pasaherong nakaupong napapagal—
mga kalalakihang hindi iniinda ang bigat ninuman,
mahatid lang sila sa kanilang paroroonan.

Sa isang tahanang munti,
dito ako namamalagi.
Ang papag ko’y gawa sa aspalto,
ang unan ko’y kasing-tigas ng bato,
ang kobre kama ko’y lumang karton,
ang kurtina’y nakabiting kartelon.
Hindi ko na rin kailangan ng kumot,
ang usok ng mga sasakyang humaharurot
ay sapat nang init sa karapatang pinagdamot.

Sa isang tahanang walang pinto,
malugod kitang sasalubungin dito.
Ipagpaumanhin mo kung ito lamang
ang aking naihanda’t ihahandog,
mga boteng ireresiklo
at mga kartong patapon.
Ito na lang kasi ang kabuhayan ko,
mga ginamit na bagay na mas mahalaga pa sa ginto.

Ngunit paano mo ako makikita?
Kung ang baling ng iyong mga mata’y nasa kalayuan.
Narito ako sa gilid, nagtatago
habang ikaw ay naglalakad patungo sa malayo.

Sapagkat ang gitna ang una mong mapapansin,
hindi ang kaliwang bahaging kinakain ng dilim.
Nandito ang katotohanang iyong nililihim,
kunwari’y ‘di batid, tinuturing lang akong hangin.

At sino ka upang husgahan ako?
Hindi mo naranasan ang kinagisnan ko.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s